MJEŠAONA STOČNE HRANE

Predmet: 3,5 t/sat Mješaona stočne hrane protočne izvjedbe (automatska proizvodnja)

Prilikom projektiranjaopreme vodili smo računa o sljedećim osnovnim podacima:
Tvornica namjerava isključivo za sopstvene potrebe proizvoditi krmne smjese praškastog oblika koje ne sadrže veterinarskel ijekove i životinjske proteine.

Doze miješanja: 1000 kg.
Minimalna količina materijala koja se može unijeti u mješaonu je 5 kg po miješanju.
Prosječna veličina čestica 0,5-1,5 mm.

Tehnički opseg sistema koji smo ugradili:

telepitett-rendszer-res

Opis sistema:

Kao što je navedeno, mješaona će biti instaliran u jednu postojeću zgradi.

1. Skladište sirovina:

U prostoru postojeće mješaone nalazi se 4 komada velika spremnika za sirovinu i 6 komada manja bunkera za dnevne potrebe mješaone. Sirovina se prima u betonski lijevak spušten ispod tla. Gravitaciono curi žitarica u kofičasti elevator. Kontrolu protoka materijala vršimo preko ručnog zasuna. Mogla bi biti i druga varijanta ali zbog postojeće situacije Naručilac je odabrao ovu varijantu. Odavde materijal nastavlja put preko zasuna i koritastog puža do odabranog spremnika. Punjenje vršimo dok nam kapacitvni senzor ne da signal. Nakon ovog signala imao još vrijeme da ispraznimo strojeve

2. Doziranje žitarica na vagu

Sirovine se transportuju u ćeliju koja je montirana na mjerne sezore s pužnim transporterom ugrađenim na dno spremnika za sirovine. Zrno se transportuje u ćeliju za mjerenje prema recepturi koju smo odabrali. Šarža izmjerena po recepturi prebacuje se s vage u ćeliju ispred mlina.

telepitett-rendszer-02

3. Mljevenje-Miješanje-Istovar

U liniju smo ugradili mlin tipa HM 300 tip 30 kW.
Kapacitet mljevenja mlina je 3500-4200 kg/h. Time je osigurana očekivana proizvodnja od 3,5 t/h krmne smjese
Pred bunker za mljevenje opremljen je kapacitivnim senzorom. Regulator opterećenja regulira dotok materijala za mljevenje na temelju trenutne potrošnje elektromotora mlina. Krupica se utovaruje pomoću koritastog pužnog transportera u jedan elevator sa gumenim lopatama koji su pričvršćeni na lanac, koji transportuje u predspremnik miješalice. Na koritasti pužni transporterje montiran lijevak preko kojeg dodajemo prethodno odmjereni koncentrate koji se ulijevaju u smjesu opremljeni su sustavom za usisavanje prašine.
Protustrujna mješalica tipa EK1000, pogodna za miješanje 1000 kg stočne hrane u jednoj šarži, vrši ravnomjerno i precizno miješanje samljevenog materijala. Na kraju tempiranog vremena miješanja, smjesa se može isprazniti iz miješalice lančanim transporterom otvaranjem motornog zasuna. Se redlera smjesa ide na kofičasti elevator a sa elevatora na horizontalni transporter. Horizontalni transporter transportuje smjesu a silose za gotovu smjesu. Otvaranjem zasuna određujemo koji silos punimo. Iz silosa gotovu smjesu transportujemo u kamion.

telepitett-rendszer-03

4. Komandni ormar

Za potrebe prijenosa električne energije i rad tehnološkog proces ugrađujemo komandni ormar, izrađene po potrebi tehnologije. Odavde se može automatski uključiti i isključiti oprema koja se napaja električnom energijom, i ovdje se također spajaju kapacitivni senzori i regulatori opterećenja.

5. Jedinica za mjerenje i monitoring

Mjerne senzori postavljene na odgovarajuće mjesto spojene su na mjerač-instrument. Operater uvijek može vidjeti trenutnu težinu na monitoru računala. Dizorne pužnice se mogu kontrolirati automatskom kontrolom sistema koji se nalaze u komandnom ormaru s prekidačima.