Više slika

Naš tekst objavljen 20.02.2023.  dobio je veliko interesovanje. Imamo molbu sa Vaše strane da još više slika objavimo.

Ovu Vašu želju sada u ovom članku ispunjujem.

U nadi sa daljom suradnjom.

Lijepi Pozdrav.

Atila Rac